+31(0)77-4640066 / +31 (0)6-41628983 info@autoallround.nl
Selecteer een pagina

Auto Allround

Disclamer
Auto Allround heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.
Auto Allround aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.
Op de website kan, onder meer via links, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Auto Allround niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Auto Allround wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.
Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Auto Allround is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren. Mocht naar uw mening de website niet functioneren zoals hij zou moeten doen neem dan contact met ons op.
Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en). Op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.